سرور چیست؟

سرور چیست؟

سرور چیست؟ سرور کامپیوتری است که خدماتی را برای کامپیوترها (یا کاربران آن) فراهم می‌کند. در تعریفی دیگر سرور کامپیوتری است که درخواست‌ را پردازش

ادامه مطلب