آموزش html-جلسه دوم-مقدمه html

آموزش html

مقدمه HTML


HTML زبان نشانه گذاری استاندارد برای ایجاد صفحات وب است.

HTML چیست؟
HTML مخفف Hyper Text Markup Language است
HTML زبان نشانه گذاری استاندارد برای ایجاد صفحات وب است
HTML ساختار یک صفحه وب را توصیف می کند
HTML از یک سری عناصر تشکیل شده است
عناصر HTML به مرورگر می گویند که چگونه محتوا را نمایش دهد
عناصر HTML به قطعاتی از محتوا مانند “این یک عنوان است”، “این یک پاراگراف است”، “این یک پیوند است” و غیره برچسب می زنند.
یک مثال HTML ساده:

مثال توضیح داده شد
اعلان <!DOCTYPE html> تعریف می کند که این سند یک سند HTML5 است
عنصر <html> عنصر اصلی یک صفحه HTML است
عنصر <head> حاوی اطلاعات متا در مورد صفحه HTML است
عنصر <title> عنوانی را برای صفحه HTML مشخص می کند (که در نوار عنوان مرورگر یا در برگه صفحه نشان داده شده است)
عنصر <body> بدنه سند را تعریف می کند و محفظه ای برای تمام محتویات قابل مشاهده مانند سرفصل ها، پاراگراف ها، تصاویر، لینک ها، جداول، لیست ها و غیره است.
عنصر <h1> یک عنوان بزرگ را تعریف می کند
عنصر <p> یک پاراگراف را تعریف می کند
عنصر HTML چیست؟
یک عنصر HTML با یک تگ شروع، مقداری محتوا و یک تگ پایان تعریف می شود:

<tagname> محتوا به اینجا می رود… </tagname>
عنصر HTML همه چیز از تگ شروع تا تگ پایان است:

<h1>اولین عنوان من</h1>
<p>اولین پاراگراف من.</p>

مرورگرهای وب


هدف مرورگر وب (Chrome، Edge، Firefox، Safari) خواندن اسناد HTML و نمایش صحیح آنهاست.

یک مرورگر تگ های HTML را نمایش نمی دهد، اما از آنها برای تعیین نحوه نمایش سند استفاده می کند:
ساختار صفحه HTML
در کد بالا ساختار صفحه HTML آمده است.

تاریخچه HTML


از روزهای اولیه وب جهانی، نسخه های زیادی از HTML وجود داشته است:

1989Tim Berners-Lee invented www
1991Tim Berners-Lee invented HTML
1993Dave Raggett drafted HTML+
1995HTML Working Group defined HTML 2.0
1997W3C Recommendation: HTML 3.2
1999W3C Recommendation: HTML 4.01
2000W3C Recommendation: XHTML 1.0
2008WHATWG HTML5 First Public Draft
2012WHATWG HTML5 Living Standard
2014W3C Recommendation: HTML5
2016W3C Candidate Recommendation: HTML 5.1
2017W3C Recommendation: HTML5.1 2nd Edition
2017W3C Recommendation: HTML5.2