آموزش html-جلسه نهم-نقل قول در html و عناصر نقل قول

آموزش html

<blockquote> در اچ تی ام ال  برای نقل قول استفاده میشود.


عنصر <blockquote> اچ تی ام ال بخشی را تعریف می کند که از منبع دیگری نقل شده است.

مرورگرها معمولاً عناصر <blockquote> را بعنوان تورفتگی معرفی می کنند.

 <q> در اچ تی ام ال برای نقل قول های کوتاه


تگ <q> در اچ تی ام ال یک نقل قول کوتاه را تعریف می کند.

مرورگرها معمولاً علامت نقل قول را در اطراف نقل قول قرار می دهند.

<abbr> در اچ تی ام ال برای اختصارات


تگ <abbr> اچ تی ام ال  یک مخفف یا مخفف مانند “HTML”، “CSS”، “Mr.”، “Dr.”، “ASAP”، “ATM” را تعریف می کند.

علامت گذاری اختصارات می تواند اطلاعات مفیدی به مرورگرها، سیستم های ترجمه و موتورهای جستجو بدهد.

<address> در اچ تی ام ال  برای اطلاعات تماس


تگ <address> در اچ تی ام ال اطلاعات تماس نویسنده/مالک یک سند یا مقاله را تعریف می کند.

اطلاعات تماس می تواند آدرس ایمیل، آدرس اینترنتی، آدرس فیزیکی، شماره تلفن، دسته رسانه های اجتماعی و غیره باشد.

متن موجود در عنصر <address> معمولاً به صورت مورب ارائه می شود و مرورگرها همیشه قبل و بعد از عنصر <address> یک خط شکن اضافه می کنند.

<cite> در اچ تی ام ال  برای عنوان کار


تگ <cite> در اچ تی ام ال عنوان یک اثر خلاقانه (مانند یک کتاب، یک شعر، یک آهنگ، یک فیلم، یک نقاشی، یک مجسمه و غیره) را تعریف می کند.

توجه: نام شخص عنوان اثر نیست.

متن موجود در عنصر <cite> معمولا به صورت ایتالیک ارائه می شود.

 <bdo> در اچ تی ام ال برای برعکس کردن جهت متن


BDO مخفف Bi-Directional Override است.

تگ <bdo> در اچ تی ام ال  برای نادیده گرفتن جهت متن فعلی استفاده می شود:

نقل قول در html و عناصر نقل قول

 

<abbr> مخفف را تعریف می کند
<address> اطلاعات تماس نویسنده/مالک یک سند را تعریف می کند
<bdo> جهت متن را مشخص می کند
<blockquote> بخشی را تعریف می کند که از منبع دیگری نقل شده است
<cite> عنوان یک اثر را تعریف می کند
<q> یک نقل قول کوتاه درون خطی را تعریف می کند