آموزش html-جلسه هشتم-عناصر قالب بندی html

آموزش html

عناصر قالب بندی HTML

عناصر قالب بندی برای نمایش انواع خاصی از متن طراحی شده اند:

<b> – متن پررنگ
<strong> – متن مهم
<i> – متن کج
<em> – متن تاکید شده
<مارک> – متن علامت گذاری شده
<small> – متن کوچکتر
<del> – متن حذف شده
<ins> – متن درج شده
<sub> – متن زیرنویس
<sup> – متن بالانویس

عناصر <b> و <strong> 

عنصر <b> اچ تی ام ال متن پررنگ را بدون هیچ اهمیت اضافی تعریف می کند.

عنصر <strong> اچ تی ام ال متنی را با اهمیت زیاد تعریف می کند. محتوای داخل معمولاً به صورت پررنگ نمایش داده می شود.

عناصر <i> و <em> اچ تی ام ال


عنصر <i> اچ تی ام ال بخشی از متن را با صدا یا حالت متناوب تعریف می کند. محتوای داخل معمولا به صورت مورب نمایش داده می شود.

نکته: تگ <i> اغلب برای نشان دادن یک اصطلاح فنی، عبارتی از زبان دیگر، یک فکر و غیره استفاده می شود.

عنصر <em> اچ تی ام ال متن تاکید شده را تعریف می کند. محتوای داخل معمولا به صورت مورب نمایش داده می شود.

عنصر <small> اچ تی ام ال


عنصر <small> اچ تی ام ال متن کوچکتر را تعریف می کند:

عنصر <mark> اچ تی ام ال


عنصر <mark> اچ تی ام ال متنی را تعریف می کند که باید علامت گذاری یا برجسته شود:

عنصر <del> اچ تی ام ال

عنصر اچ تی ام ال <del> متنی را تعریف می کند که از یک سند حذف شده است. مرورگرها معمولاً با یک خط از متن حذف شده برخورد می کنند:

عنصر <ins> اچ تی ام ال


عنصر <ins> اچ تی ام ال متنی را تعریف می کند که در یک سند درج شده است. مرورگرها معمولاً زیر متن درج شده خط می کشند:

عنصر <sub> اچ تی ام ال


عنصر <sub> اچ تی ام ال متن زیرنویس را تعریف می کند. متن زیرنویس نیم کاراکتر زیر خط معمولی ظاهر می شود و گاهی اوقات با فونت کوچکتر ارائه می شود. متن زیرنویس را می توان برای فرمول های شیمیایی مانند H2O استفاده کرد:

عنصر <sup> اچ تی ام ال


عنصر اچ تی ام ال <sup> متن بالا را تعریف می کند. متن فوق نویس نیم کاراکتر بالاتر از خط معمولی ظاهر می شود و گاهی اوقات با فونت کوچکتر ارائه می شود. متن فوق اسکریپت را می توان برای پاورقی استفاده کرد، مانند WWW[1]:

عناصر قالب بندی متن HTML


<b> متن پررنگ را تعریف می کند
<em> متن تاکید شده را تعریف می کند
<i> بخشی از متن را با صدای یا حالت متناوب تعریف می کند
<small> متن کوچکتر را تعریف می کند
<strong> متن مهم را تعریف می کند
<sub> متن زیرنویس را تعریف می کند
<sup> متن بالانویسی را تعریف می کند
<ins> متن درج شده را تعریف می کند
<del> متن حذف شده را تعریف می کند
<mark> متن علامت گذاری شده/برجسته شده را تعریف می کند