وب شیفت | webshift

رفع خطای این سایت با مشکلات فنی مواجه است در وردپرس

رفع خطای این سایت با مشکلات فنی مواجه است در وردپرس

وردپرس یک ویژگی حفاظت از خطای مرگبار را در وردپرس 5.2 معرفی کرد. این ویژگی یک پیغام خطای ساده را نشان می دهد که می گوید “این سایت در حال تجربه مشکلات فنی است”.

برای جزئیات کامل، وردپرس اعلان ایمیلی را به آدرس ایمیل مدیر وردپرس شما ارسال می کند. این پیام ایمیل حاوی پیوندی برای دسترسی به باطن و تلاش برای رفع خطا است.

این سایت با مشکلات فنی مواجه است

 

این پیام خطا می تواند توسط هر یک از خطاهای کشنده ذکر شده در این مقاله ایجاد شود. اگر به ایمیل ادمین دسترسی ندارید یا نمی توانید ایمیل های وردپرس را دریافت کنید، پیدا کردن اینکه چه خطایی در حال رخ دادن است دشوارتر می شود.

ساده ترین راه برای رفع این مشکل این است که مطمئن شوید آدرس ایمیل مدیریت وردپرس شما صحیح است و می توانید ایمیل های اعلان وردپرس را دریافت کنید.