سیستم مدیریت کتابخانه

فناوري یكي از دستاوردهای آدمي است كه در ایجاد فرهنگ و تمدن بشري نقش مهمي داشته است. هیچ جنبه ای از زندگي انسان ها را نمي بینیم كه از فناوري تأثیر نپذیرفته باشد. كتابخانه ها نیز از این قاعده كلي مستثني نیستند.

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات، برای افزایش کارآیی و بهره وری مناسب در اغلب زمینه ها به سرعت در حال گسترش است پیدایش این فناوری ها تحولات عظیمي در عرصه های مختلف زندگي به وجود آورده است . فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، مسیر خود را در تمام زمینه ها و رشته ها پیدا کرده اند و کشورهای پیشرفته به دلیل اینکه مبدأ این فناوری ها هستند به سهولت با آن مواجه می شوند، در حالی که این امر در کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلف با مشکلاتی روبرو است. استفاده از فناوری اطلاعات منجر به کاهش هزینه تولید و نگهداری اطلاعات از راه کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری و صرفه جویی در زمان لازم برای دستیابی، بازیابی و پردازش اطلاعات است.

از مهم ترین سازمان هایی که با تحول تكنولوژي دچار دگرگوني های اساسي در ساختار و روش انجام كار شده اند، کتابخانه ها هستند، در این میان مدیران کتابخانه ها با ایفاي نقش مدیر تحول قادرند تا ضمن هماهنگی با ضرورت های عصر اطلاعات با ارتقاء سطح تخصص كتابداران، کتابخانه ها را براي گذر از این مرحله آماده سازند.

جوامع صنعتي در برخورد با تحولات ناشي از پیدایش فناوري اطلاعات، به دستاوردهای شگرفي در همه جنبه های مختلف زندگي دست یافته و این فناوری ها بخشي از بدیهی ترین ابزارهای زندگي آنان را تشکیل داده است. کتابخانه های این کشورها، به عنوان عنصري زنده و پویا در رشد و توسعه جامعه از این قاعده مستثني نبوده و همگام با جوامع رشد یافته اند به گونه اي که در این کشورها کتابخانه هایی بدون استفاده از تجهیزات و شبکه های رایانه ای خارج از تصور است.

سیستم مدیریت کتابخانه ای از ابزار و تجهیزات داده ای مدرن و مدل های دیجیتالی برای مدیریت کتابخانه بهره می برد. این نوع سیستم ها استفاده جامعی از رشته های علمی نظیر مدیریت، مهندسی پایگاه های داده، هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر (فناوری شبکه و فناوری ارتباطات) می برد و یکی از آخرین دستاوردهای سیستم پردازش داده های الکترونیکی کتابخانه ها با کاربرد گسترده ای از علوم پیشرفته و مدل های ریاضیاتی می باشد. این سیستم مسئول جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش، توصیف، تخصیص و مدیریت داده های کتابخانه ای و کمک به سازماندهی و فعالیت های مدیریت کنترل منابع و اعضا می باشد.

سیستم مدیریت کتابخانه ای از ابزار و تجهیزات داده ای مدرن و مدل های دیجیتالی برای مدیریت کتابخانه بهره می برد. این نوع سیستم ها استفاده جامعی از رشته های علمی نظیر مدیریت، مهندسی پایگاه های داده، هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر (فناوری شبکه و فناوری ارتباطات) می برد و یکی از آخرین دستاوردهای سیستم پردازش داده های الکترونیکی کتابخانه ها با کاربرد گسترده ای از علوم پیشرفته و مدل های ریاضیاتی می باشد. این سیستم مسئول جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش، توصیف، تخصیص و مدیریت داده های کتابخانه ای و کمک به سازماندهی و فعالیت های مدیریت کنترل منابع و اعضا می باشد.

سیستم مدیریت کتابخانه
سیستم مدیریت کتابخانه

پروپوزال وب اپلیکیشن سیستم مدیریت کتابخانه

ویژگی ماژول ها ی سیستم

 • مدیریت داشبورد (درآمد/هزینه).
 • مدیریت صدور کتاب (جریمه/تجدید/پرداخت/بازگشت).
 • مدیریت اعضا
 • مدیریت کتاب های الکترونیکی
 • مدیریت کتاب ها
 • بارکد مدیریت کتاب
 • مدیریت قفسه
 • مدیریت دسته بندی های کتاب
 • مدیریت درخواست کتاب
 • مدیریت فروشگاه کتاب
 • مدیریت دسته بندی فروشگاه کتاب
 • مدیریت سفارش
 • مدیریت ایمیل/اعلان
 • مدیریت درآمد
 • مدیریت هزینه
 • مدیریت قالب ایمیل
 • مدیریت مجوزهای کاربران
 • مدیریت مجوز لاگ
 • مدیریت تنظیمات
 • مدیریت تنظیمات ایمیل
 • مدیریت پیکربندی کتابخانه

 

ماژول های گزارش

 • گزارش کتاب ها
 • گزارش شماره کتاب ها
 • گزارش اعضا
 • گزارش کارت شناسایی
 • گزارش تراکنش
 • گزارش بارکد کتاب
اپلیکیشن مدیریت کتابخانه