سورس کد سایت شرکتی و صنعتی html-css-js

سورس کد سایت شرکتی و صنعتی

این قالب سایت شرکتی ویژه مشاغل صنعتی میباشد و برای کسایی که دارن فرانت کار میکنن بشدت توصیه میکنم.

زبان های استفاده شده در این سایت شامل html , css , javascript است.

قابلیت تغییر در تمامی بخش های وبسایت وجود دارد.

جهت خرید این قالب فرم زیر را پر کنید.

قیمت : 1.599.000 تومان