داکر( Docker)چیست ؟

داکر (Docker) چیست؟

داکر (Docker) چیست؟ داکر یک پلتفرم نرم افزاری برای ساخت اپلیکیشن‌های مبتنی بر Container است. محیط‌های اجرایی کوچک و سبک که به طور مشترک از

ادامه مطلب