زبان های برنامه نویسی اندروید

زبان های برنامه نویسی اندروید

برنامه‌نویسی اندروید با استفاده از زبان‌ها و ابزارهای مختلف انجام می‌شود. زبان اصلی برنامه‌نویسی برای توسعه اپلیکیشن‌های اندروید Java بوده است، اما به تدریج زبان‌های دیگری نیز به این منظور اضافه شده‌اند.

ادامه مطلب