اوراکل (Oracle) چیست ؟

اوراکل (Oracle) چیست ؟

اوراکل (Oracle) چیست ؟  اوراکل ها (Oracles) خدمات شخص ثالثی هستند که به قراردادهای هوشمند درون بلاکچین ها اجازه می دهند خارج از اکوسیستم خود

ادامه مطلب