HTML چیست؟

HTML چیست؟

HTML چیست؟ HTML مخفف Hyper Text Markup Language بوده و در فارسی به آن زبان نشانه‌ گذاری ابرمتن می‌گویند. دقت کنید که HTML یک زبان

ادامه مطلب