اسکیما چیست؟

اسکیما (Schema Markup) چیست؟

اسکیما (Schema Markup) چیست؟ نشانه گذاری اسکیما «Schema Markup» روشی برای شناساندن سایت به موتورهای جستجو است. اسکیما کمک می کند تا در مورد هدف،

ادامه مطلب